skip to Main Content

Potrzebne są nowe rozwiązania dotyczące urbanizacji i zmian klimatycznych, żeby utrzymać i poprawić jakość życia w naszych miastach. Tereny zieleni pozytywnie wpływają na bioróżnorodność, klimat, samopoczucie i jakość powietrza. W efekcie miasta stają się lepszym miejscem do życia i pracy. “Zielone Miasta dla Zrównoważonego Rozwoju Europy” to platforma, która zachęca do wprowadzenia zieleni w przestrzeń publiczną poprzez dostarczanie innowacyjnych pomysłów na bazie informacji opartych na badaniach naukowych i ekspertyzach. Działania platformy dotyczą określonych tematów: zdrowia, klimatu, gospodarki, bioróżnorodności i więzi społecznych.

POCHODZENIE

Program Zielone Miasta dla Zrównoważonego Rozwoju Europy został zainicjowany przez ENA (European Nurserystock Association) i organizacje szkółkarskie z Belgii, Bułgarii, Francji, Niemczech, Grecji, Węgr, Irlandii, Włoch, Polski, Holandii i Szwecji.

W Polsce program Zielone Miasta dla Zrównoważonego Rozwoju Europy realizuje Związek Szkółkarzy Polskich.

Pozytywny efekt ekologicznego życia

Back To Top
Strona Green City wykorzystuje pliki cookie i skrypty Google do anonimowej analizy korzystania z naszej domeny. Dzięki temu możemy dostosować funkcjonalność strony oraz skuteczność wyświetlanych reklam. Za Twoją zgodą używamy również skryptów i plików cookies Facebooka, Twittera, Linkedin i Google, aby zoptymalizować integrację z mediami społecznościowymi. Jeśli chcesz zmienić politykę używanych przez nas plików cookies i skryptów ꟷ kliknij w ustawienia poniżej.
Cancel