skip to Main Content
Gospodarka

Gospodarka

26.3.2021

Gospodarka

Zieleń trzyma gospodarkę w dobrej kondycji


Dla menedżerów i urzędników zastanawiających się, czy zyski z inwestycji w zieleń miejską mogą przewyższać nieuniknione koszty, w Wielkiej Brytanii na zlecenie Ministerstwa Gospodarki opracowano model obliczniowy. “TEEB-Stad’ (The Economics of Ecosystems and Biodiversity in the city) to narzędzie analityczne oparte na analizie kosztów i korzyści społecznych. Umożliwia lepszy wgląd w stan zdrowia publicznego, oszczędność energii, ilość magazynowanej wody, które wynikają z dodatkowych nasadzeń drzew oraz tworzenia “zielonych dachów”.

Za pomocą “TEEB-Stad” można zmierzyć korzyści związane z poprawą stanu środowiska zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w domach, a także zyski ekonomiczne dla branży związanej z zielenią. Ponadto firmy i biura otaczające się zielenią oferują przyjaźniejsze środowisko pracy, co przekłada się na lepszą postawę i wyższą wydajność pracowników. Dobrze utrzymane rośliny i drzewa podnoszą wartość domu. Różnice w cenie porównywalnych mieszkań z zielenią i bez niej wahają się od 4 do 30%.

Back To Top
Strona Green City wykorzystuje pliki cookie i skrypty Google do anonimowej analizy korzystania z naszej domeny. Dzięki temu możemy dostosować funkcjonalność strony oraz skuteczność wyświetlanych reklam. Za Twoją zgodą używamy również skryptów i plików cookies Facebooka, Twittera, Linkedin i Google, aby zoptymalizować integrację z mediami społecznościowymi. Jeśli chcesz zmienić politykę używanych przez nas plików cookies i skryptów ꟷ kliknij w ustawienia poniżej.
Cancel