skip to Main Content
Gospodarka

Gospodarka

26.3.2021

Gospodarka

Zieleń przynosi zyski ekonomiczne


Dla menedżerów i urzędników zastanawiających się, czy zyski z inwestycji w zieleń miejską mogą przewyższać nieuniknione koszty, w Wielkiej Brytanii, na zlecenie tamtejszego ministerstwa gospodarki, opracowano model obliczniowy. “TEEB-Stad’ (The Economics of Ecosystems and Biodiversity in the city) to narzędzie analityczne oparte na analizie kosztów i korzyści społecznych, jakie przynoszą inwestycje w zieleń. Model uwzględnia korzyści wynikające z dodatkowych nasadzeń oraz tworzenia “zielonych dachów” m.in. na poprawę stanu zdrowia publicznego, oszczędność energii, ilość magazynowanej wody opadowej.

Za pomocą “TEEB-Stad” można mierzyć korzyści związane z poprawą stanu środowiska, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w domach prywatnych, a także zyski ekonomiczne branży związanej z zielenią. Ponadto firmy i biura otaczające się zielenią oferują przyjaźniejsze środowisko pracy, co przekłada się na podniesienie komfortu pracy i podniesienie wydajności pracowników. Dobrze utrzymane rośliny i drzewa podnoszą wartość nieruchomości. Różnice w cenie porównywalnych mieszkań z zielenią i bez niej wahają się od 4 do 30%.

Back To Top
Strona Green City wykorzystuje pliki cookie i skrypty Google do anonimowej analizy korzystania z naszej domeny. Dzięki temu możemy dostosować funkcjonalność strony oraz skuteczność wyświetlanych reklam. Za Twoją zgodą używamy również skryptów i plików cookies Facebooka, Twittera, Linkedin i Google, aby zoptymalizować integrację z mediami społecznościowymi. Jeśli chcesz zmienić politykę używanych przez nas plików cookies i skryptów ꟷ kliknij w ustawienia poniżej.
Cancel