23.3.2021

Byliny i Trawy

Bylinowe rabaty
Nazwa “byliny” obejmuje bardzo liczną i wyjątkowo różnorodną grupę gatunków roślin, zarówno dziko rosnących jak i uprawnych, które mają jedną cechę wspólną: każdego roku, przed nastaniem zimy zamiera ich część nadziemna i praktycznie znikają one z pola widzenia. Ale tylko do wiosny, kiedy to na nowo, z ukrytych pod ziemią organów, wyrastają nowe łodygi ...

Czytaj więcej
23.3.2021

Pnącza

Rola pnączy w mieście
 
Pnącza to jedne z najwartościowszych roślin o wyjątkowo szerokich możliwościach zastosowania, nie tylko podnoszą estetykę przestrzeni publicznej, ale przede wszystkim poprawiają jakość życia. Sadzone w terenach zurbanizowanych oczyszczają powietrze wzbogacając je w tlen, moderują temperaturę, zmniejszają hałas, osłaniają od wiatru i u...

Czytaj więcej
23.3.2021

Krzewy

Odmiany krzewów polecane do przestrzeni miejskiej
 
W 2007 roku po raz pierwszy odsetek ludzi żyjących w miastach przewyższył odsetek ludności wiejskiej. Głównym powodem migracji w stronę miast jest poszukiwanie wyższego standardu życia rozumianego jako lepszy dostęp do opieki medycznej, szkolnictwa czy miejsc zatrudnienia. Duża gęstość zaludnienia i uprzemy...

Czytaj więcej
23.3.2021

Drzewa

Drzewa w przestrzeni miejskiej – gatunki nagozalążkowe
Podstawową rolą roślin bezpośrednio wpływającą na całe środowisko przyrodnicze jest produkcja związków organicznych z dwutlenku węgla oraz uwalnianie tlenu w procesie fotosyntezy. Wprowadzanie roślinności do miast pozwala ograniczyć zawartość tlenków węgla w powietrzu i neutralizować ich niekorzystne oddziaływanie....

Czytaj więcej
22.3.2022

Drzewa liściaste

Drzewa w przestrzeni miejskiej – gatunki liściaste
O asortymencie inaczej
Prezentując asortyment drzew najłatwiej odwołać się do wybranego, dobrego podręcznika dendrologii albo dobrego katalogu. Zaprezentuję subiektywne spojrzenie przy doborze asortymentu, ale przede wszystkim polecę metodę dokonywania takiego wyboru.
Realizacja terenów zieleni – etapy i za...

Czytaj więcej
23.3.2022

Rośliny cebulowe

Kwiaty cebulowe w terenach zieleni miejskiej
 
Ozdobne rośliny cebulowe w powszechnym rozumieniu to grupa gatunków posiadających cebule, ale także bulwy i kłącza, jako spichrzowe organy przetrwalne. Nazywane są też ozdobnymi geofitami. Większość z nich zimuje w gruncie w klimacie Europy środkowej, część zaś musi być wykopywana na zimę i przechowywana w warun...

Czytaj więcej