26.3.2021

Gospodarka

Zieleń trzyma gospodarkę w dobrej kondycji

Dla menedżerów i urzędników zastanawiających się, czy zyski z inwestycji w zieleń miejską mogą przewyższać nieuniknione koszty, w Wielkiej Brytanii na zlecenie Ministerstwa Gospodarki opracowano model obliczniowy. "TEEB-Stad' (The Economics of Ecosystems and Biodiversity in the city) to narzędzie analityczne oparte na anali...

Czytaj więcej
26.3.2021

Klimat

Zieleń walczy ze zmianą klimatu

Zieleń może zapobiec zanieczyszczeniom powietrza zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Zmiany klimatyczne powodują ekstremalne upały i susze, na przemian z nadmiernymi opadami deszczu. Szczególnie trudno radzić sobie z tymi zjawiskami w środowisku miejskim. Zieleń miejska - drzewa, krzewy, trawniki czy łąki mogą zapewnić obniżeni...

Czytaj więcej
26.3.2021

Bioróżnorodność

Bioróżnorodność to stopień zróżnicowania roślin i zwierząt. Różne gatunki na naszej ziemi utrzymują przyrodę w równowadze. Rozliczne rośliny, drzewa i krzewy w mieście stymulują różnorodność biologiczną. Im więcej ich będzie, tym większe bogactwo gatunkowe zwierząt przyciągnie.

Szeroka gama owadów i wiele różnych roślin będą źródłem pożywienia dla ptaków i zwierząt. S...

Czytaj więcej
26.3.2021

Więzi społeczne

Ludzie tworzą zieleń, a bez zieleni nie ma ludzi

Udział zieleni w środowisku aktywnie wpływa na jakość życia. Ludzie są szęśliwsi i lepiej się czują w zielonym otoczeniu. Poza tym zielone miejsca, takie jak parki i ogrody publiczne zachęcają do interakcji społecznych i ćwiczeń. Ludzie spotykają się na pogawędkę w parku lub na pielęgnację zieleni otaczającej najbliżs...

Czytaj więcej
26.3.2021

Zdrowy styl życia

Drzewa i rośliny nie tylko wpływają na piękne widoki w mieście i są elementem dekoracyjnym, ale odgrywają dużo ważniejszą rolę. Zieleń miejska poprawia jakość życia. Pacjenci znacznie szybciej dochodzą do zdrowia w otoczeniu zieleni. Jej bepośredni wpływ na mieszkańców sprawia, że rzadziej korzystają ze służby zdrowia, a pracownicy, jeśli mają kontakt z zielenią, są dużo szc...

Czytaj więcej