26.3.2021

Zdrowy styl życia

Zieleń miejska poprawia jakość życia.

Drzewa oraz rośliny nie tylko wpływają na piękne widoki w mieście, stanowiąc przyjemny dla "oka" element dekoracyjny - odgrywają dużo ważniejszą rolę.  Jej bezpośredni wpływ na mieszkańców sprawia, że rzadziej korzystają ze służby zdrowia, a pracownicy, jeśli mają konta...

Czytaj więcej
26.3.2021

Gospodarka

Zieleń utrzyma miejską gospodarkę w dobrej kondycji finansowej.

TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) to międzynarodowy projekt, który pokazuje ekonomiczną wartość przyrody i jej ogromne znaczenie społeczne. Jest to model obliczeniowy opracowany z myślą o menedżerach i urzędnikach ...

Czytaj więcej
26.3.2021

Klimat

Walka „zieleni” ze zmianami klimatycznymi.

Potrzeba adaptacji środowiska miejskiego do zmian klimatu, to ze społecznego punktu widzenia bardzo istotna kwestia. Wprowadzenie do miast większej ilości zieleni w dużej mierze zmniejsza negatywne skutki zmian klimatycznych. Więcej drzew w przestrzeni ...

Czytaj więcej
26.3.2021

Więzi społeczne

Ludzie sprawiają, że zieleń rośnie, a zieleń sprawia, że ludzie „rosną".

Zielone środowisko w sposób aktywny przyczynia się do poprawy jakości życia. Ludzie są szczęśliwsi i czują się lepiej w otoczeniu zieleni. Ponadto miejsca, takie jak parki i ogrody publiczne, zachęcają do intera...

Czytaj więcej
26.3.2021

Bioróżnorodność

Bioróżnorodność to stopień zróżnicowania roślin i zwierząt.

Różne gatunki na naszej ziemi utrzymują przyrodę w równowadze. Rozliczne rośliny, drzewa i krzewy w mieście stymulują różnorodność biologiczną. Im więcej ich będzie, tym większe bogactwo gatunkowe zwierząt przyciągnie.

Czytaj więcej