26.3.2021

Klimat

Zieleń sprzymierzeńcem w walce ze zmianami klimatycznymi

Zieleń poprawia jakość powietrza zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Emitowane do atmosfery zanieczyszczenia wywołują poważne zmiany klimatyczne, skutkujące m.in. występowaniem ekstremalnych upałów i suszy, na przemian z gwałtownymi i ulewnymi opadami deszczu. Szczególnie trudno poradzić sobie z tymi zj...

Czytaj więcej
26.3.2021

Gospodarka

Zieleń przynosi zyski ekonomiczne

Dla menedżerów i urzędników zastanawiających się, czy zyski z inwestycji w zieleń miejską mogą przewyższać nieuniknione koszty, w Wielkiej Brytanii, na zlecenie tamtejszego ministerstwa gospodarki, opracowano model obliczniowy. “TEEB-Stad’ (The Economics of Ecosystems and Biodiversity in the city) to narzędzie analityczne oparte na ...

Czytaj więcej
26.3.2021

Bioróżnorodność

Bioróżnorodność to stopień zróżnicowania roślin i zwierząt. Różne gatunki na naszej ziemi utrzymują przyrodę w równowadze. Rozliczne rośliny, drzewa i krzewy w mieście stymulują różnorodność biologiczną. Im więcej ich będzie, tym większe bogactwo gatunkowe zwierząt przyciągnie.

Szeroka gama owadów i wiele różnych roślin będą źródłem pożywienia dla ptaków i zwierząt. S...

Czytaj więcej
26.3.2021

Więzi społeczne

Ludzie tworzą zieleń, a bez zieleni nie ma ludzi

Udział zieleni w środowisku aktywnie wpływa na jakość życia. Ludzie są szęśliwsi i lepiej się czują w zielonym otoczeniu. Poza tym zielone miejsca, takie jak parki i ogrody publiczne zachęcają do interakcji społecznych i ćwiczeń. Ludzie spotykają się na pogawędkę w parku lub na pielęgnację zieleni otaczającej najbliżs...

Czytaj więcej
26.3.2021

Zdrowy styl życia

Drzewa i rośliny nie tylko wpływają na piękne widoki w mieście i są elementem dekoracyjnym, ale odgrywają dużo ważniejszą rolę. Zieleń miejska poprawia jakość życia. Pacjenci znacznie szybciej dochodzą do zdrowia w otoczeniu zieleni. Jej bepośredni wpływ na mieszkańców sprawia, że rzadziej korzystają ze służby zdrowia, a pracownicy, jeśli mają kontakt z zielenią, są dużo szc...

Czytaj więcej