skip to Main Content
Gospodarka

Gospodarka

26.3.2021

Gospodarka

Zieleń utrzyma miejską gospodarkę w dobrej kondycji finansowej.


TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) to międzynarodowy projekt, który pokazuje ekonomiczną wartość przyrody i jej ogromne znaczenie społeczne. Jest to model obliczeniowy opracowany z myślą o menedżerach i urzędnikach zastanawiających się, czy wpływy z inwestycji w miejskie tereny zieleni mogą przewyższyć zainwestowane nakłady finansowe. Celem jest zwrócenie uwagi na korzyści, jakie społeczeństwo czerpie z przyrody oraz obrazuje rosnące miejskie koszty związane z utratą bioróżnorodności i degradacją ekosystemów. Analiza ta daje informacje dotyczącą zysku z poszczególnych inwestycji w zieleń, takich jak: dodatkowe drzewa lub zielone dachy wpływające pozytywnie na zdrowie publiczne czy oszczędzanie energii lub magazynowanie wody. Za pomocą „TEEB-Stad” można zmierzyć nie tylko korzyści ekonomiczne dla zielonego biznesu, ale też te związane z poprawą środowiska zarówno dla firm, jak i domów.


Poradnik TEEB dla miast, wersja do pobrania w pliku PDF: Poradnik TEEB dla miast – Usługi ekosystemów (uslugiekosystemow.pl)

Back To Top
Strona Green City wykorzystuje pliki cookie i skrypty Google do anonimowej analizy korzystania z naszej domeny. Dzięki temu możemy dostosować funkcjonalność strony oraz skuteczność wyświetlanych reklam. Za Twoją zgodą używamy również skryptów i plików cookies Facebooka, Twittera, Linkedin i Google, aby zoptymalizować integrację z mediami społecznościowymi. Jeśli chcesz zmienić politykę używanych przez nas plików cookies i skryptów ꟷ kliknij w ustawienia poniżej.
Cancel