skip to Main Content
O nas

O nas

EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE SZKÓŁKARSKIE
(ENA – European Nurserystock Association)

Reprezentuje organizacje narodowe skupiające producentów materiału szkółkarskiego. Członkami tej międzynarodowej organizacji są szkółkarze zrzeszeni w krajowych lub regionalnych stowarzyszeniach branżowych z poszczególnych krajów członkowskich w Europie.
Europejska organizacja zrzeszająca narodowe stowarzyszenia producentów materiału szkółkarskiego została powołana w celu nawiązywania i zacieśniania relacji ekonomicznych, społecznych i kulturalnych na poziomie międzynarodowym, wobec świadomej odpowiedzialności za branżę szkółkarską i przy zaangażowaniu w pracę na rzecz zapewnienia roślin dla wszelkich celów i we wszystkich regionach. Dzięki międzynarodowej współpracy możliwe było uzyskanie wspólnych i znaczących korzyści. ENA promuje także współpracę w zakresie badań naukowych oraz na rzecz upowszechniania i promocji samych roślin.
Stowarzyszonymi członkami ENA są obecnie 22 kraje: Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Serbia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina oraz Wielka Brytania.
Tym samym ENA reprezentuje ponad 27 tys. szkółkarzy prowadzących uprawy na ponad 125 tys. ha, zatrudniających ponad 200 tys. pracowników. Co więcej, ponad 80% obrotu roślinami w obrębie Unii Europejskiej odbywa się w krajach członkowskich ENA.

www.enaplants.eu

PROGRAM: MORE GREEN CITIES FOR EUROPE
W 2021 roku w trzynastu krajach Unii Europejskiej, w tym: Belgii, Bułgarii, Danii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, Holandii, Polski, Portugalii oraz Szwecji ruszyła kampania „More Green Cities for Europe”. Finansowana jest z funduszy unijnych i potrwa 3 lata. Jej cel to zwiększenie wykorzystania roślin w przestrzeniach zurbanizowanych – dla dobra społeczności, środowiska, klimatu, a także na rzecz rozwoju gospodarczego aglomeracji. Na poziomie wspólnotowym zieloną branżę reprezentuje w tym projekcie Europejskie Stowarzyszenie Szkółkarskie (ENA). W Polsce program przyjął nazwę Zielone Miasto Europy i realizuje go Związek Szkółkarzy Polskich (członek ENA), organizacja, która zyskała rangę tutejszego eksperta w dziedzinie zieleni i związanych z nią zagadnień.
Źródło:  https://www.enaplants.eu/organisation-polish
www.enaplants.eu

ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH
Organizacja zrzeszająca ludzi, których pasją i zawodowym wyzwaniem jest produkcja najwyższej jakości materiału szkółkarskiego: drzew, krzewów, pnączy i bylin. Idea powołania do życia Związku Szkółkarzy Polskich zrodził się trzydzieści lat temu wobec potrzeby zbudowania wspólnoty i solidarności zawodowej pomiędzy szkółkarzami z całej Polski. Dziś Związek tworzy platformę i stanowi transfer wiedzy oraz informacji dla branży szkółkarskiej w obszarze produkcji i handlu ale też źródłem rzetelnej wiedzy o roślinach oraz korzyściach wynikających z otaczania się zielenią: zdrowotnych, ekonomicznych, estetycznych i środowiskowych.
Inicjowane przez Związek działania edukacyjne i upowszechnieniowe są skierowane do całego społeczeństwa i realizowane za pomocą bogatej palety narzędzi. Czołowym przedsięwzięciem stowarzyszenia jest Międzynarodowa Wystawa ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA. Organizowana od 1993 roku w Warszawie Wystawa, to największe wydarzenie branżowe o charakterze B2B w Polsce i Europie Środkowej. Wystawa pełni rolę popularyzatorską prezentując bogactwo roślin, osiągnięcia szkółkarstwa, nowości i inspiracje, propagując wiedzę o roślinach i praktyczne rozwiązania.
Kolejnym ogólnodostępnym narzędziem jest największa w Polsce internetowa encyklopedia roślin ogrodowych: www.e-katalogroslin.pl . Można w niej znaleźć blisko 10 tys. gatunków i odmian roślin ozdobnych i owocowych, produkowanych w szkółkach zrzeszonych w Związku Szkółkarzy Polskich, wraz z opisami, zdjęciami i danymi kontaktowymi producentów.

Związek Szkółkarzy Polskich jest członkiem International Association of Horticultural Producers (AIPH), European Nurserystock Association (ENA), Polskiego Stowarzyszenia Centrów Ogrodniczych (PSCO) oraz partnerem dla innych działających w zielonej branży instytucji (Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu)

Źródło: http://www.zszp.pl/

 
Back To Top
Strona Green City wykorzystuje pliki cookie i skrypty Google do anonimowej analizy korzystania z naszej domeny. Dzięki temu możemy dostosować funkcjonalność strony oraz skuteczność wyświetlanych reklam. Za Twoją zgodą używamy również skryptów i plików cookies Facebooka, Twittera, Linkedin i Google, aby zoptymalizować integrację z mediami społecznościowymi. Jeśli chcesz zmienić politykę używanych przez nas plików cookies i skryptów ꟷ kliknij w ustawienia poniżej.
Cancel