skip to Main Content
O nas

O nas

European Nurserystock Association ENA

ENA (European Nurserystock Association) jest organizacją reprezentującą producentów materiału szkółkarskiego i organizacje handlowe.

Założona w 1991 roku, coraz więcej krajowych organizacji żłobków dołączyło do ENA. Obecnie 22 kraje europejskie są (stowarzyszonymi) członkami ENA: Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Serbia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina i Wielka Brytania.

ENA reprezentuje ponad 20 000 szkółek produkujących rośliny na ponad 100 000 hektarów, zatrudniających ponad 100 000 pracowników, a na terenie Unii Europejskiej członkowie ENA odpowiadają za około 80% obrotu roślin ozdobnych na poziomie hurtowym.

Grupa Robocza ds. Promocji ENA zaproponowała, a Zgromadzenie Ogólne ENA zgodziło się opracować strategię promowania filozofii Zielonych Miast. Organizacje członkowskie z siedmiu krajów (Belgii, Bułgarii, Danii, Francji, Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii) postanowiły współpracować i inwestować w Zielone Miasta na rzecz projektu Zrównoważonej Europy.

Projekt promocji Zielone miasta dla zrównoważonej Europy został wybrany przez Agencję Wykonawczą ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności Komisji Europejskiej (CHAFEA) jako jeden z projektów do dofinansowania w latach 2018-2020 w temacie środowiskowym Program Promocji Rolnictwa.

www.enaplants.eu
Back To Top
Strona Green City wykorzystuje pliki cookie i skrypty Google do anonimowej analizy korzystania z naszej domeny. Dzięki temu możemy dostosować funkcjonalność strony oraz skuteczność wyświetlanych reklam. Za Twoją zgodą używamy również skryptów i plików cookies Facebooka, Twittera, Linkedin i Google, aby zoptymalizować integrację z mediami społecznościowymi. Jeśli chcesz zmienić politykę używanych przez nas plików cookies i skryptów ꟷ kliknij w ustawienia poniżej.
Cancel