skip to Main Content
Bioróżnorodność

Bioróżnorodność

26.3.2021

Bioróżnorodność

Bioróżnorodność to stopień zróżnicowania roślin i zwierząt.


Różne gatunki na naszej ziemi utrzymują przyrodę w równowadze. Rozliczne rośliny, drzewa i krzewy w mieście stymulują różnorodność biologiczną. Im więcej ich będzie, tym większe bogactwo gatunkowe zwierząt przyciągnie.


Szeroka gama owadów i wiele różnych roślin będą źródłem pożywienia dla ptaków i zwierząt. Szczególnie ważne dla ekosystemów są owady zapylające, niezbędne dla bioróżnorodności.

Back To Top
Strona Green City wykorzystuje pliki cookie i skrypty Google do anonimowej analizy korzystania z naszej domeny. Dzięki temu możemy dostosować funkcjonalność strony oraz skuteczność wyświetlanych reklam. Za Twoją zgodą używamy również skryptów i plików cookies Facebooka, Twittera, Linkedin i Google, aby zoptymalizować integrację z mediami społecznościowymi. Jeśli chcesz zmienić politykę używanych przez nas plików cookies i skryptów ꟷ kliknij w ustawienia poniżej.
Cancel