skip to Main Content
Więzi społeczne

Więzi społeczne

26.3.2021

Więzi społeczne

Ludzie sprawiają, że zieleń rośnie, a zieleń sprawia, że ludzie „rosną”.


Zielone środowisko w sposób aktywny przyczynia się do poprawy jakości życia. Ludzie są szczęśliwsi i czują się lepiej w otoczeniu zieleni. Ponadto miejsca, takie jak parki i ogrody publiczne, zachęcają do interakcji społecznych – jest to naturalne miejsce spotkań oraz aktywności fizycznej. Badania wykazały, że obecność zieleni i roślin w naszym naturalnym otoczeniu, przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i sprawia, że ludziom żyje się przyjemniej. Zwiększa świadomość społeczną, wrażliwość i wiedzę na temat znaczenia zieleni i ochrony środowiska naturalnego.

Back To Top
Strona Green City wykorzystuje pliki cookie i skrypty Google do anonimowej analizy korzystania z naszej domeny. Dzięki temu możemy dostosować funkcjonalność strony oraz skuteczność wyświetlanych reklam. Za Twoją zgodą używamy również skryptów i plików cookies Facebooka, Twittera, Linkedin i Google, aby zoptymalizować integrację z mediami społecznościowymi. Jeśli chcesz zmienić politykę używanych przez nas plików cookies i skryptów ꟷ kliknij w ustawienia poniżej.
Cancel