skip to Main Content
Klimat

Klimat

26.3.2021

Klimat

Zieleń walczy ze zmianą klimatu


Zieleń może zapobiec zanieczyszczeniom powietrza zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Zmiany klimatyczne powodują ekstremalne upały i susze, na przemian z nadmiernymi opadami deszczu. Szczególnie trudno radzić sobie z tymi zjawiskami w środowisku miejskim. Zieleń miejska – drzewa, krzewy, trawniki czy łąki mogą zapewnić obniżenie temperatury w przypadku fal upałów.

W przypadku ekstremalnych opadów, obsadzona gleba będzie miała lepszą zdolność magazynowania wody niż asfalt czy beton. Rozwiązaniem dla miast, jak sugerowano, mogłoby być niżej położone, obsadzone tereny, przystosowane do czasowego zalewania, które odciążyłyby kanalizację miejską. Dodatkowo tereny zieleni publicznej, takie jak parki czy ogrody przyczyniają się do uzdrawiania klimatu w mieście.

Obywatele odgrywają role w walce z problemami klimatycznymi mając przedogródek i ogród. Osoby nieposiadające ogrodu również mogą przyczynić się do tworzenia zielonego środowiska. Mogą zdecydować się na zielone dachy, zielone nawierzchnie : przed ich domami usuwa się chodnik i zastępuje go roślinami. Przyznając dotacje niektóre miasta zachęcają obywateli do takich inicjatyw.

Back To Top
Strona Green City wykorzystuje pliki cookie i skrypty Google do anonimowej analizy korzystania z naszej domeny. Dzięki temu możemy dostosować funkcjonalność strony oraz skuteczność wyświetlanych reklam. Za Twoją zgodą używamy również skryptów i plików cookies Facebooka, Twittera, Linkedin i Google, aby zoptymalizować integrację z mediami społecznościowymi. Jeśli chcesz zmienić politykę używanych przez nas plików cookies i skryptów ꟷ kliknij w ustawienia poniżej.
Cancel