skip to Main Content
Klimat

Klimat

26.3.2021

Klimat

Zieleń sprzymierzeńcem w walce ze zmianami klimatycznymi


Zieleń poprawia jakość powietrza zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Emitowane do atmosfery zanieczyszczenia wywołują poważne zmiany klimatyczne, skutkujące m.in. występowaniem ekstremalnych upałów i suszy, na przemian z gwałtownymi i ulewnymi opadami deszczu. Szczególnie trudno poradzić sobie z tymi zjawiskami w środowisku miejskim.

W przypadku ekstremalnych opadów gleba obsadzona roślinami będzie miała wielokrotnie większą zdolność przyjmowania i magazynowania wody, niż pokryta asfaltem czy betonem. Rozwiązaniem problemu zagospodarowania spływającej wody opadowej w miastach może być tworzenie w niżej położonych miejsach terenów przystosowanych do czasowego zalewania, które odciążyłyby kanalizację miejską. Dodatkowo tereny zieleni publicznej retencjonujące wodę, takie jak parki czy ogrody, przyczyniają się do poprawy klimatu w mieście.

Istotny wpływ na miejski klimat mają właściciele mieszkań czy domów z ogródkami. Mieszkańcy nie posiadający ogrodu również mogą przyczynić się do poprawy klimatu, m.in. przez tworzenie zielonych dachów, tarasów i balkonów, usuwaniem nadmiaru płyt chodnikowych i zastępowania ich roślinami. Przyznając dotacje na tego typu cele miasta zachęcają obywateli do takich inicjatyw.

Back To Top
Strona Green City wykorzystuje pliki cookie i skrypty Google do anonimowej analizy korzystania z naszej domeny. Dzięki temu możemy dostosować funkcjonalność strony oraz skuteczność wyświetlanych reklam. Za Twoją zgodą używamy również skryptów i plików cookies Facebooka, Twittera, Linkedin i Google, aby zoptymalizować integrację z mediami społecznościowymi. Jeśli chcesz zmienić politykę używanych przez nas plików cookies i skryptów ꟷ kliknij w ustawienia poniżej.
Cancel