skip to Main Content
Pawilon Edukacyjny Kamień

Pawilon Edukacyjny Kamień

image
26.9.2022

Lokalizacja: ul. Wybrzeże Puckie 1, Golędzinów, Warszawa – Praga Północ
Data oddania: grudzień 2019 r.
Pawilon Edukacyjny Kamień to główny punkt edukacji ekologicznej Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, oferujący bezpłatne zajęcia i wydarzenia dla dzieci i dorosłych. To miejsce warsztatów edukacyjnych, spacerów przyrodniczych, spotkań, debat, zielonych inicjatyw mieszkańców oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i ośrodkami naukowymi.
Pawilon znajduje się między nabrzeżem Wisły a ulicą Wybrzeże Puckie. Obiekt w nietypowym kształcie ma dwie kondygnacje: wielofunkcyjną, otwartą przestrzeń na parterze, pozwalającą na niemalże dowolną aranżację oraz antresolę wystawową. W pełni przeszklony front budynku pozwala na podziwianie okolicznej przyrody bez względu na pogodę. Wokół „Kamienia” znajduje się edukacyjna ścieżka inspirowana ławicami wiślanymi, ławki wykonane z naturalnych materiałów, parking i stojaki rowerowe. Odwiedzający Pawilon skorzystać mogą także z licznych łąk, które jednocześnie stanowią ogromną, naturalną salę lekcyjną.
Lokalizacja pawilonu umożliwia poznawanie naturalnego bogactwa Wisły w miejscu, gdzie jest ono bogate gatunkowo. Dojazd do obiektu transportem publicznym z większości warszawskich szkół zajmuje nie więcej niż 30 minut. Punkt daje nowe możliwości dla oferty edukacyjnej z zakresu popularyzacji wiedzy o ptakach i przyrodzie Doliny Środkowej Wisły oraz propagowania idei ochrony obszarów Natura 2000.
Budowa Pawilonu Edukacyjnego Kamień jest zwieńczeniem projektu Life+ WislaWarszawska.pl.
Przedsięwzięcie obejmowało także m.in. budowę wysp pływających, barek na Wiśle jako siedlisk lęgowych dla ptaków, wyspy na wysokości Golędzinowa, ławic piaszczystych, ścieżki spacerowej oraz wyznaczenie i oznakowanie szlaków przyrodniczych.
Realizacja projektu Life+ „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Dolin Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” prowadzona była dzięki dofinansowaniu z Instrumentu Finansowego Life+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Budynek przypominający wielki głaz polodowcowy wraz z otaczającą go polaną został zaprojektowany przez eM4 Pracownia Architektury Brataniec. W 2020 roku budynek został udostępniony dla mieszkańców i niemal od razu zaczął zostać zauważany w konkursach architektonicznych.
Do czerwca 2022 roku Pawilon Edukacyjny Kamień otrzymał następujące nagrody:
– Grand Prix Nagrody Architektonicznej POLITYKI
– Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy
– Nagroda w XXIV edycji konkursu Polski Cement w Architekturze
– II nagroda w XV edycji Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną
– Nominacja do nagrody Mies van der Rohe Award 2022.


Autorka tekstu: Karolina Kwiecień- Łukaszewska, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Autor zdjęć: Krzysztof Babicki, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Back To Top
Strona Green City wykorzystuje pliki cookie i skrypty Google do anonimowej analizy korzystania z naszej domeny. Dzięki temu możemy dostosować funkcjonalność strony oraz skuteczność wyświetlanych reklam. Za Twoją zgodą używamy również skryptów i plików cookies Facebooka, Twittera, Linkedin i Google, aby zoptymalizować integrację z mediami społecznościowymi. Jeśli chcesz zmienić politykę używanych przez nas plików cookies i skryptów ꟷ kliknij w ustawienia poniżej.
Cancel