skip to Main Content
Ogród Japoński w Parku Śląskim

Ogród Japoński w Parku Śląskim

image
14.4.2022

Ogród Japoński w Parku Śląskim, to ogród tematyczny o powierzchni ok. 12,5 tys. mkw. Lokalizacja ogrodu wynika z uwarunkowań historycznych. Jego budowę rozpoczęto w 1967 r. wg projektu Edwarda Bartmana, jednak inwestycja nie została ukończona. Projekt ogrodu, w obecnej wersji, był inspirowany stylem Tsukiyama. Charakteryzują go miniaturowe krajobrazy, odzwierciedlające różne aspekty natury. Dominującym elementem ogrodu jest woda w wielu formach (m.in. stawy, strumień). Ogród można podziwiać z tarasu widokowego, po którego ścianach spływa woda, tworząc sztuczny wodospad. Ogród posiada różnorodną roślinność (zarówno gatunki rodzime, jak i występujące w Japonii). Ważnym elementem jest iluminacja świetlna, umożliwiająca przebywanie w niepowtarzalnym klimacie ogrodu również po zmroku, tworząc magiczną aurę tego miejsca. Ogród powstał w ramach Projektu Miejskiego pt. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Lokalizacja
: Ogród Japoński znajduje się Parku Śląskim w Chorzowie. Pomiędzy Dużą Łąką a Rossarium.


Czas realizacji, rewitalizacji środowiska: Rozpoczęcie: lipiec 2020. Zakończenie: czerwiec 2021


Kiedy inwestycja została oddana do użytku.
Ogród Japoński po modernizacji oddano 12 lipca 2021 roku.


Jaki problem miał rozwiązać ten projekt?
Ogród ma charakter rekreacyjny. Przy okazji realizacji zlikwidowano bariery architektoniczne, które były przeszkodą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z małymi dziećmi.


Jak poradzono sobie z problemem?
Wjazd do ogrodu nie posiada stopni i progów. System ciągów pieszych poprowadzono w taki sposób, by bez problemu można było poruszać się na wózku i z wózkiem.  Dodatkowo taras widokowy, będący centralnym punktem ogrodu wyposażono w specjalistyczną windę dla wózków.


Kto skorzystał na inwestycji i jakie są korzyści?
Obiekt stanowi miejsce relaksu i kontemplacji dla mieszkańców sąsiadującego z Parkiem Śląskim Osiedla Tysiąclecia, ale także mieszkańców całej aglomeracji śląskiej, którzy są gośćmi Parku, niezależnie od ich wieku. To doskonała przestrzeń eventową, w której mogą odbywać się wystawy plenerowe, czy drobne koncerty, pełniąc funkcję rozrywkową.


Koszt inwestycji i wykonawca: Koszt 14,2 mln zł brutto. Wykonawca zadania: przedsiębiorstwo Garden Designers z Lublina


www.parkslaski.pl


Autor tekstu: Park Śląski
Autor zdjęć: Park Śląski


Back To Top
Strona Green City wykorzystuje pliki cookie i skrypty Google do anonimowej analizy korzystania z naszej domeny. Dzięki temu możemy dostosować funkcjonalność strony oraz skuteczność wyświetlanych reklam. Za Twoją zgodą używamy również skryptów i plików cookies Facebooka, Twittera, Linkedin i Google, aby zoptymalizować integrację z mediami społecznościowymi. Jeśli chcesz zmienić politykę używanych przez nas plików cookies i skryptów ꟷ kliknij w ustawienia poniżej.
Cancel