skip to Main Content
Trend na ‘community gardens’, czyli o tym jak budować zieloną społeczność

Trend na ‘community gardens’, czyli o tym jak budować zieloną społeczność

image
Fot. Spencer Wing / Pixabay
25.5.2023

Ogrody społecznościowe (ang. community gardens) to trend, który najpełniej rozkwitł w ciągu ostatniej dekady. Te miejskie ogrody, to przestrzenie zieleni, które są zarządzane i uprawiane przez lokalną społeczność. Mogą być ulokowane w centrum miasta, w pobliżu bloków mieszkalnych, szkół, a nawet na dachach budynków.

Ogrody społecznościowe to wiele korzyści społecznych, ekologicznych i zdrowotnych. Przede wszystkim są one miejscem, gdzie społeczności lokalne mogą się spotykać, nawiązywać kontakty i współpracować. Oferują one również możliwość nauki o uprawie roślin, ekologii i zrównoważonym stylu życia. Ogrody społecznościowe mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza, ochrony bioróżnorodności i łagodzenia skutków zmian klimatycznych. W ogrodach społecznościowych często uprawiane są warzywa, owoce, zioła i kwiaty. Członkowie społeczności, którzy biorą udział w uprawie, często mają możliwość dzielenia się plonami między sobą, a to sprzyja zwiększeniu lokalnej dostępności do świeżych, zdrowych produktów spożywczych.

Ogrody społecznościowe są przypomnieniem, że jesteśmy częścią czegoś większego niż my sami. Przywiązując się do ziemi, tworzymy więzy, które przekraczają granice i jednoczą nas jako społeczność… – Michael P. Garofalo

Wiele miast na całym świecie promuje i wspiera inicjatywy związane z ogrodami społecznościowymi. Tworzą one pozytywną przestrzeń dla integracji społecznej, rozwijania umiejętności, edukacji i zdrowego stylu życia. Współpraca w ogrodach społecznościowych sprzyja również budowaniu więzi społecznych, wzajemnej pomocy i większej świadomości ekologicznej.

Moda na ogrody społecznościowe to pozytywny trend, który przynosi wiele korzyści społecznych, ekologicznych i zdrowotnych. Zachęca on ludzi do wspólnego działania, dbania o środowisko i czerpania radości z uprawy roślin. Jeśli jesteś zainteresowany ogrodnictwem społecznościowym, warto zasięgnąć informacji w lokalnych społecznościach lub urzędach miasta, aby dowiedzieć się o istniejących projektach i możliwościach uczestnictwa.

Ogrody społeczne Bujnej Warszawy
Ogrody pielęgnowane i animowane przez społeczność, z dużym udziałem zagospodarowanej zieleni, położone na terenach będących we władaniu grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych lub podmiotów prywatnych, dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób według zasad określonych przez społeczność, tworzone w celu ekologicznej uprawy warzyw, owoców, ziół lub roślin ozdobnych, integracji i animacji społeczności lokalnej, realizacji działań edukacyjnych i kulturalnych, poprawy jakości przestrzeni publicznej, w trosce o bioróżnorodność oraz dobrostan mieszkańców miast – brzmi definicja ogrodów społecznościowych Bujnej Warszawy.

Stowarzyszenie Bujna Warszawa jest inicjatywą społeczną działającą w Warszawie, która promuje ogrody społecznościowe i zieleń miejską. Ich celem jest tworzenie przestrzeni zielonych, które są dostępne dla lokalnych społeczności i zachęcają do aktywności społecznej, edukacji ekologicznej oraz uprawy roślin.


Stowarzyszenie Bujna Warszawa organizuje warsztaty, spotkania i akcje społeczne, aby promować ideę ogrodów społecznościowych i zwiększać świadomość ekologiczną wśród mieszkańców. Ich projekty obejmują zakładanie ogrodów na terenach wspólnych, takich jak podwórka, przestrzenie publiczne, szkoły czy osiedla. Członkowie stowarzyszenia angażują się również w prowadzenie działalności edukacyjnej, organizując szkolenia i prezentacje dotyczące ogrodnictwa społecznościowego i zrównoważonego rozwoju.

Działania Stowarzyszenia Bujna Warszawa mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców miasta, tworzenie miejsc spotkań i integracji społecznej oraz propagowanie ekologicznego podejścia do środowiska miejskiego. Przez promowanie ogrodów społecznościowych, organizacja stawia na partycypację społeczną i aktywność obywatelską, zachęcając mieszkańców do wspólnego zaangażowania się w tworzenie zielonych przestrzeni.
Program Bujna Warszawa powstał po to, by wspierać mieszkanki i mieszkańców w zakładaniu i rozwijaniu ogrodów społecznościowych. Ostatnia dekada przyniosła rozkwit oddolnych działań na rzecz zieleni miejskiej w Warszawie. Staraniem wielu grup mieszkanek i mieszkańców, instytucji i organizacji, przestrzenie tak różne jak nieużytki, skwery, zaniedbane zieleńce, zakątki parków, zieleń osiedlowa czy działki zaczęły zyskiwać nowy, społeczny wymiar – czytamy na stronie stowarzyszenia.

Na stronie Bujnej Warszawy znajduje się mapa ogrodów społecznościowych, która jest na bieżąco aktualizowana. Na mapie może znaleźć się również wasz ogród społecznościowy – musicie tylko wypełnić formularz! Źródło: http://bujnawarszawa.pl/ogrody/


W 2017 roku Zarząd Zieleni m.st. Warszawy podjął inicjatywę badania potrzeb ogrodniczek i ogrodników związanych z ogrodami społecznościowymi. Celem tych spotkań było opracowanie rozwiązań mających na celu rozwijanie ogrodnictwa społecznościowego w stolicy. Na podstawie wniosków i rezultatów tych warsztatów opracowane zostały ramy programu Bujna Warszawa. W ramach tego programu utworzona została Rada Ogrodów Społecznościowych, która skupia przedstawicieli i przedstawicielki warszawskich ogrodów. Członkowie Rady brali udział w realizacji różnych części programu, w tym w ocenie wniosków o wsparcie dla inicjatyw ogrodniczych.

Bujna Warszawa ma na celu zaspokajanie potrzeb różnych podmiotów zaangażowanych w zmianę krajobrazu miasta poprzez angażowanie mieszkanek i mieszkańców już od samego początku. Program uwzględnia uczestnictwo twórców i opiekunów warszawskich ogrodów społecznościowych, a także grup nieformalnych działających w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, instytucjach kultury i Miejscach Aktywności Lokalnej.

Działania Bujnej Warszawy, źródło: http://bujnawarszawa.pl/o-programie/


Bujna Warszawa jest dynamicznym programem, który ewoluuje z roku na rok, aby lepiej odpowiadać na potrzeby ogrodników i ogrodniczek w Warszawie. Jego celem jest rozwijanie ogrodnictwa społecznościowego poprzez oferowanie wsparcia i odpowiednich rozwiązań dla społeczności zaangażowanych w tworzenie i utrzymanie ogrodów społecznościowych w mieście.

Jeśli w swojej okolicy chcielibyście założyć ogród społecznościowy i szukacie podpowiedzi – jak zacząć, o czym powinniście wiedzieć – zajrzyjcie na stronę Bujnej Warszawy a zwłaszcza do zakładki Wiedza. Możecie też na bieżąco śledzić działania stowarzyszenia na Facebooku!

Back To Top
Strona Green City wykorzystuje pliki cookie i skrypty Google do anonimowej analizy korzystania z naszej domeny. Dzięki temu możemy dostosować funkcjonalność strony oraz skuteczność wyświetlanych reklam. Za Twoją zgodą używamy również skryptów i plików cookies Facebooka, Twittera, Linkedin i Google, aby zoptymalizować integrację z mediami społecznościowymi. Jeśli chcesz zmienić politykę używanych przez nas plików cookies i skryptów ꟷ kliknij w ustawienia poniżej.
Cancel