skip to Main Content
Kampania Zielone Miasto Europy trwa

Kampania Zielone Miasto Europy trwa

image
21.2.2023

Zielone Miasto Europy

W 2021 roku w trzynastu krajach UE ruszyła trzyletnia kampania ‘More Green Cities for Europe’, czyli „Zielone Miasto Europy”, która finansowana jest z funduszy unijnych. Jej cel to zwiększenie wykorzystania roślin w przestrzeniach zurbanizowanych – dla dobra społeczności, środowiska, klimatu, a także na rzecz rozwoju gospodarczego aglomeracji.

Na poziomie wspólnotowym zieloną branżę reprezentuje w tym projekcie Europejskie Stowarzyszenie Szkółkarskie (ENA), a w naszym kraju przedsięwzięcie realizuje Związek Szkółkarzy Polskich – organizacja, która zyskała rangę eksperta w dziedzinie zieleni.

Działania w ramach kampanii w 2023 roku to: popularyzacja najlepszych praktyk na stronie internetowej, działania reklamowe i PR, udział w seminariach i spotkaniach B2B, organizacja konferencji „Mocno Zielone Miasto” z ekspertami podczas 30. Międzynarodowej Wystawy Roślin i Ogrodów „Zieleń to Życie” oraz przeprowadzenie flagowego Konkursu na Europejską Nagrodę Green Cities.

Więcęj zieleni w miastach

„Zielone Miasto” jest symbolem potrzeb współczesnego człowieka, a zarazem konieczności radykalnych zmian w kształtowaniu warunków życia ludzi w przestrzeniach zurbanizowanych, które się rozrastają, oraz zapobiegania katastrofie klimatycznej.ZDROWY STYL ŻYCIAKLIMATGOSPODARKABIORÓŻNORODNOŚĆWIĘZI SPOŁECZNE

Główny cel kampanii ‘Zielone Miasto Europy’ to dotarcie z profesjonalną informacją do szerokiej grupy odbiorców, którzy mogą wpłynąć na zwiększanie zielonych powierzchni na terenach zurbanizowanych. Podstawą działania są argumenty i konkretne przykłady dotyczące korzystnego wpływu zieleni na klimat, ekonomikę, zachowania i relacje społeczne oraz zdrowie mieszkańców miast. Kluczowi są decydenci – samorządowcy, politycy, urbaniści, deweloperzy oraz inni inwestorzy i zwiększanie ich świadomości, że drzewa, krzewy, parki, ogrody są integralną częścią tkanki miejskiej. Niezbędną z punktu widzenia przyrodniczego i architektonicznego, ale też opłacalną ekonomicznie.

Aby zieleń publiczna spełniała role, musi być funkcjonalna, dobrze zaprojektowana, właściwie dobrana drzew i krzewów o wysokiej jakości. Kampania upowszechnia wiedzę na temat doboru roślin, informuje o wymaganiach, funkcjach biologicznych i estetycznych. Bardzo ważne jest promowanie konieczności przestrzegania norm jakościowych dotyczących materiału nasadzeniowego.

3 edycja Europejskiej Nagrody Green Cities

W połowie 2023 ogłoszony zostanie nabór do 3 edycji nagrody. Celem konkursu jest promocja ambitnych, inspirujących i innowacyjnych realizacji zielonej infrastruktury. Podobnie jak w latach wcześniejszych, do udziału w konkursie zaproszeni będą inwestorzy publiczni i prywatni developerzy.

Terenami zieleni pretendującymi do nagrody mogą być np. ogród przyszkolny, zieleń publiczna w dzielnicy mieszkaniowej, ogród firmowy z miejscem do pracy, ogród terapeutyczny przy szpitalu, park miejski z programem sportowym i rekreacyjnym czy zieleń na terenach poprzemysłowych. Projekty muszą być w pełni zrealizowane i oddane do użytkowania nie wcześniej niż 5 lat temu.

Zgłoszenie realizacji do konkursu to doskonała okazja do promocji nie tylko miasta, ale także inwestora, projektanta i wykonawcę. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy.

Na bieżąco będziemy Państwa informowali o działaniach kampanii na stronie internetowej oraz w newsletterach, do subskrypcji których serdecznie zapraszamy na stronie https://pl.thegreencities.eu/.

 

Back To Top
Strona Green City wykorzystuje pliki cookie i skrypty Google do anonimowej analizy korzystania z naszej domeny. Dzięki temu możemy dostosować funkcjonalność strony oraz skuteczność wyświetlanych reklam. Za Twoją zgodą używamy również skryptów i plików cookies Facebooka, Twittera, Linkedin i Google, aby zoptymalizować integrację z mediami społecznościowymi. Jeśli chcesz zmienić politykę używanych przez nas plików cookies i skryptów ꟷ kliknij w ustawienia poniżej.
Cancel