skip to Main Content
XI edycja Światowego Forum Miejskiego

wydarzenia

26.06.2022 - 30.06.2022 Poland, Katowice

XI edycja Światowego Forum Miejskiego

Termin: 26-30.06.2022

Lokalizacja: Katowice i Metropolia

Temat przewodni: Nowa Agenda Miejska 2030. Dążąc do zrównoważonej i sprawiedliwej transformacji miast

Hasło przewodnie: W sercu przemian

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum) to prestiżowa międzynarodowa konferencja organizowana przez ONZ-Habitat w celu rozwoju obszarów miejskich i osiedli ludzkich. Jest to najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki, transformacji i rozwoju miast. Odbywa się co dwa lata i gości ponad 20 000 uczestników reprezentujących rządy, regiony, miasta, organizacje pozarządowe i instytucje finansowe.


Tematy szczegółowe:
1. Ograniczenie nierówności przestrzennych i ubóstwa w społecznościach w procesach miejsko-wiejskich
2. Wzrost wspólnego dobrobytu miast i regionów
3. Wzmocnienie działań na rzecz ochrony klimatu i poprawy stanu środowiska miejskiego
4. Skuteczne przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym w miastach i reagowanie
5. Włączenie społeczne
6. Obszary przekrojowe
7. Czynniki napędzające zmiany
8. Czynniki zwiększające skuteczność organizacji

Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości!
Więcej informacji i szczegóły dotyczące wydarzenia: https://wuf11.katowice.eu/pl

 

 

 

Back To Top
Strona Green City wykorzystuje pliki cookie i skrypty Google do anonimowej analizy korzystania z naszej domeny. Dzięki temu możemy dostosować funkcjonalność strony oraz skuteczność wyświetlanych reklam. Za Twoją zgodą używamy również skryptów i plików cookies Facebooka, Twittera, Linkedin i Google, aby zoptymalizować integrację z mediami społecznościowymi. Jeśli chcesz zmienić politykę używanych przez nas plików cookies i skryptów ꟷ kliknij w ustawienia poniżej.
Cancel