skip to Main Content
Europejskie Forum Samorządowe w Poznaniu

wydarzenia

17.10.2022 - 18.10.2022 Poznań Congress Center

Europejskie Forum Samorządowe w Poznaniu

Termin: 17-18 października 2022
Lokalizacja: Poznań Congress Center, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich
Informacje:
Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu miast, gmin, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym kraju. To już druga edycja wydarzenia kierowana do przedstawicieli administracji, biznesu oraz środowisk naukowych. Organizatorzy wierzą, że zapewnienie forum dyskusji między przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, biznesu, nauki i administracji rządowej o tym, jak wspólnie zmierzyć się z wyzwaniami polskich wsi, miasteczek, gmin, miast i regionów będzie stanowiło dużą wartość dla uczestników wydarzenia.


Wiodącymi tematami Forum będą m.in. programy europejskie w tym warunki uruchamiania KPO oraz ich wpływ na samorządy; transformacja energetyczna, w tym OZE, klastry energii, elektromobilność  i efektywność energetyczna; zielona rewitalizacja miast i zielone przestrzenie w miastach; finanse samorządów; digitalizacja, w tym edukacja dla cyfryzacji, smart city oraz BIG data; zarządzanie kryzysowe i cyberbezpieczeństwo; inwestycje infrastrukturalne oraz mieszkaniowe; migracje wewnątrzkrajowe i uchodźcy.


W czasie wydarzenia odbędzie się szereg debat realizowanych w ramach Kongresu Regionów oraz Forum Rozwoju Miast. Wydarzenia kierowane są do mieszkańców małych i dużych miast, samorządowców, administracji regionalnej, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedstawicieli biznesu, jak również nauki oraz praktyków i pasjonatów zagadnień miejskich w Polsce i na świecie.


Więcej informacji i szczegóły dotyczące wydarzenia: https://localtrends.pl/efs-poznan/

Back To Top
Strona Green City wykorzystuje pliki cookie i skrypty Google do anonimowej analizy korzystania z naszej domeny. Dzięki temu możemy dostosować funkcjonalność strony oraz skuteczność wyświetlanych reklam. Za Twoją zgodą używamy również skryptów i plików cookies Facebooka, Twittera, Linkedin i Google, aby zoptymalizować integrację z mediami społecznościowymi. Jeśli chcesz zmienić politykę używanych przez nas plików cookies i skryptów ꟷ kliknij w ustawienia poniżej.
Cancel